Streekomroepen

De lokale omroep is de vorm van omroep in Nederland die de meeste organisaties met een zendmachtiging kent. Nederland kent zo'n 300 lokale publieke omroepen die uitzenden in de eigen gemeente. Het aantal lokale omroepen loopt licht terug, wat voornamelijk een gevolg is van gemeentelijke herindelingen. Naast de lokale omroepen zijn er ook streekomroepen in Nederland die zendmachtigingen voor meerdere gemeenten hebben.

In Nederland zijn ongeveer 60 streekomroepen waarover nog niet veel bekend is. Wat waren de redenen voor omroepen om als een streekomroep verder te gaan? Wat zijn de voordelen en nadelen voor omroepen om als streekomroep verder te gaan en wat is de waarde van streekomroepen? Daarbij moet ook de context waarin publieke omroepen opereren worden begrepen; de technologische ontwikkelingen, de bestuurlijke decentralisatie en de discussie over de maatschappelijke taken van de publieke omroep.

Doel van dit onderzoek is het benoemen en analyseren van de waarde van streekomroepen voor het Nederlandse publieke lokale omroeplandschap en de publieke omroep in het algemeen. Het uiteindelijke doel is het doen van aanbevelingen voor beleid in het domein van de lokale omroep.

 • Publicatienummer
  2008.018-0908
 • Publicatiedatum
  31 juli 2009
 •  
 • Projectnummer
  2008.018
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Sven Maltha
Partner / directeur