Verkenning ‘data uit de stad’

In opdracht van Stichting Stedenlink (in samenwerking met VNG Realisatie) voert Dialogic een verkennend onderzoek uit naar ‘data uit de stad’.

Met de komst van 5G-netwerken en allerlei sensoren krijgen gemeenten er komende jaren veel data- en informatiebronnen bij en krijgt (real-time) data steeds vaker een sturingsfunctie voor beleid en uitvoering binnen de gemeenteorganisatie.

Gemeenten hebben behoefte aan handelingsperspectieven om effectief informatiemanagement en ICT te kunnen inrichten voor doelgericht, efficiënt en veilig (her)gebruik van data uit de stad. Deze verkenning moet gemeenten helpen bij het vormgeven van haar beleid gericht op het realiseren of versterken van het gemeentelijk ‘data-ecosysteem’.

Deze verkenning is een vervolg op ons onderzoek naar de impact van digitalisering voor gemeente Utrecht.

  • Projectnummer
    2018.106
  • Opdrachtgever(s)
    Stichting Stedenlink (i.s.m. VNG Realisatie)
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Sven Maltha
Partner / directeur